संपर्क

आमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी खालील मार्ग उपलब्ध आहेत.

नारायणगाव - मांजरवाडी - नागापुर - पारगाव शिंगवे (भिमाशंकर सह. साखर कारखाना लिमिटेड ) सविंदणे (४० कि.मी. )
मंचर - अवसरी - मेंगडेवाडी - - धामणी - लोणी - सविंदणे (४० कि.मी. )
राजगुरुनगर - पाबळ - लोणी - सविंदणे (३६ कि.मी. )
शिक्रापूर - वेंकटेश कृपा सह. साखर कारखाना लिमिटेड - कान्हूर मेसाई - मिडगूलवाडी - कवठे - सविंदणे (३५ कि.मी. )
रांजणगाव - सोने सांगवी - अमदाबाद फाटा - मलठण - कवठे - सविंदणे (२८ कि.मी. )
शिरूर - आण्णापूर - मलठण - कवठे - सविंदणे (२५ कि.मी. )

रस्त्यांचा नकाशा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आमच्याशी संपर्क करण्याकरिता खालील फॉर्मचा वापर करा.

Thank you!

Your message was sent successfully! We'll be in touch soon!.

 

 

 

आई गोट फार्म

 • मु .पो. सविंदणे तालुका - शिरूर जिल्हा - पुणे पिन - ४१२२१८ महाराष्ट्र , भारत
 •  
 • ऑफिस

 • हरेश्वर मेडीकल आणि जनरल स्टोअर्स
  मु .पो. कारेगांव, ग्रामपंचायत ऑफिस जवळ ,
  (रांजणगाव गणपती एम आय डी सी ) करडे रोड .
  तालुका - शिरूर, जिल्हा - पुणे पिन - ४१२२२०

 • साई मेडीकल आणि जनरल स्टोअर्स
  साई श्रद्धा हॉस्पिटल जवळ,
  मु .पो. कारेगांव, तालुका - शिरूर , जिल्हा - पुणे
  पिन - ४१२२२०
  ( महाराष्ट्र राज्य )
 • फोन - +९१ ९२२५५२२९२७ , ८२७५४६५३४२ / ४१
  ९२२५५४७७०३ / ०२ / ०४
 • ई मेल : vinayaknarawade@yahoo.com
         narawadevinayak73@gmail.com