• आई गोट फार्म मध्ये आपले स्वागत. पुण्यापासून अंदाजे ६० कि.मी. अंतरावर शिरूर तालुक्यात सविंदणे येथे आई गोट फार्म आहे.

तज्ञ मार्गदर्शन

डॉ. अविनाश देव

Programme Organizer BAIF Development & Research Foundation, Pune
आणखी वाचा

आमच्याविषयी

आई गोट फार्म सन २००८ पासून शेळीपालन व्यवसायात आहे. आमच्याकडे बोअर ( BOER ) आणि सानेन (SAANEN) या दोन जातींचे पालन व पैदास केली जाते. शेळीपालनासाठी आम्ही बंदिस्त शेळीपालन ( Stall-fed ) पध्दतीचा वापर करतो .
आणखी वाचा

संपर्क

+९१ - ९२२५५२२९२७
+९१ - ८२७५४६५३४२, ४१
+९१ - ९२२५५४७७०३, ०२, ०४