प्रतिकिलो दर दि.१३ नोव्हेंबर २०१२ पासून
बोअर
नर मादी
रु. १६०० रु. ३५००
१६ कि. पेक्षा कमी वजन कमीतकमी किंमत नर: रु. २६००० मादी : रु. ५६०००
दर दि.१३ नोव्हेंबर २०१२ पासून
सानेन
वय नर मादी
महिने रु. २५००० रु. ३००००
६ महिने रु. ४०००० रु. ४५०००
१ वर्ष  आणि त्यापेक्षा जास्त  नरावर अवलंबून मादीवर अवलंबून
वरील किंमत शिंग नसलेल्या सानेन नरांसाठी लागू नाही.
सानेन जातीचे वीर्य (SEMEN ) लवकरच उपलब्ध होईल.